Timo Kivisto Consulting

Vuonna 1984 Timo Kivistö lähti ensimmäisenä vaihto-oppilaana Ruotsiin, Linköpingin tekniseen korkeakouluun, kun Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun vaihto-oppilasjärjestelmä oli perustettu. Myös diplomityö suoritettiin Ruotsissa.
Ensimmäiset työvuodet olivat pakkausalalla, jonka jälkeen konsulttina materiaalihallinnon ja hankinnan järjestelmiin erikoistuneessa Pro Logix Oy:ssä.

Timo Kivisto Consulting Oy perustettiin vuoden 1994 alussa. Vuonna 1995 Timo Kivistö oli tutkimusvapaalla Eindhovenin teknillisessä korkeakoulussa ja kehitti silloin hankintatoimen prosessimallin ja sen soveltamistavan hankinnan tietojärjestelmämäärittelyihin.

Konsultoinnin alkuvaiheessa oli asiakkaita useilla toimialoilla, mutta 1997 jälkeen julkiset organisaatiot, niin kaupungit kuin sairaanhoitopiirit kiinnostuivat yrityksen osaamisesta. Useiden sairaalaorganisaatioiden logistiikan konsultointien pohjalta yritys kehitti sairaalalogistiikan konseptin vuonna 2005, jonka myötä toiminta laajeni myös sairaalarakennusprojektien logistiikkasuunnitteluun.

Liikkeenjohdon konsultointi tuli mukaan ulkoistamishankkeiden seurauksena, kun lähtötilanteessa pitää arvioida oman toiminnan kehittämistä tai ulkoistamista. Teemme julkisen palveluverkoston kehittämisanalyysejä.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto kutsui taas 2014, kun siellä käynnistettiin tutkimusprojekti liittyen sosiaali- ja terveystoimen innovaatioihin ja jatkoprojekti Vastuulliset ja innovatiiviset hankinnat. Jälleen uusia ajatuksia.

Osaamista ylläpidämme kuulumalla alan yhdistyksiin, kuten LOGY ry niin hankinnan kuin logistiikan osalta sekä ulkomaiset tutkimusseminaarit hankinnan osalta.