Palvelut

Hankintakonsultointi julkisyhteisöille:

Hankintatoimen tarkoituksena on hallita 100 % yhteisön hankinnoista. Ammattimainen osaaminen kohdennetaan strategisesti tärkeimpiin ja arvoltaan suurimpiin hankintoihin. Näillä hankinnoilla on merkittävä vaikutus koko yhteisön talouteen. Pienempien hankintakokonaisuuksien hallinnalla rationalisoidaan yhteisön työtä, kun kaikki päivittäistarpeet voidaan hankkia valituista hankintalähteistä. Aikaa vapautuu varsinaiseen työhön - asiakaspalvelutehtäviin.

Ammattimaiseen hankintatoimeen kuuluu myös lainsäädännön tuntemus, jolla vähennetään riskiä joutua hankinnoista markkinaoikeuteen. Hankinnat voidaan suorittaa tasapuolisesti julkisyhteisön hyötyä tavoitellen ja ottaen huomioon kestävä kehitys, paikalliset hankinnat ja innovaatiot.

Katso tilastokuva!

  Terveydenhuollon logistiikka:

  Sairaaloissa liikutetaan yli kymmentä erilaista tavaravirtaa. Näiden hallinnointi, sisäiset kuljetukset ja täydennykset vievät keskitetyn logistiikan yksiköissä (esim. keskusvarasto, apteekki, ravintokeskus, välinehuoltokeskus, jne.) ja osastoilla runsaasti henkilökunnan työaikaa.

  Sairaalalogistiikkaa kehittämällä on mahdollista saavuttaa huomattavia työaika- ja kustannussäästöjä prosesseja kehittämällä sekä jakamalla tehtävät uudella tavalla hoito- ja tukipalveluhenkilöstön kesken. Näin hoitohenkilökunnan aikaa kyetään vapauttamaan varsinaiseen hoitotyöhön.

  Kehittämämme innovaatio on usean eri kerroksen läpi kulkevan hyllyhissiautomaatin käyttö sairaalarakennuksissa. Tämä innovaatiomme on levinnyt nyt useampaan sairaalaan mm. Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa. Kokonaan uusissa sairaaloissa automaateilla voidaan korvata myös suurimmalta osin sisäkuljetusjärjestelmä.

  Liikkeenjohdon konsultointi julkisyhteistöissä:

  Make-or-buy analyysit: toimintojen ulkoistamisen arviointi vs oma tuotanto, myös monituottajaympäristössä.
  Palveluverkostojen analyysi.
  Omistaja-ohjauksen analyysi hankintojen näkökulmasta, onko hankinnan näkökulma otettu huomioon in-houseyhtiöissä.
  Liikelaitoksen tai in-house-yhtiön kilpailukyvyn analyysi.
  Hankintojen ohjaus, esim. sopimustoimittajien osuus kaikista hankinnoista.
  Hankintojen esiselvitys ennen kilpailuttamista.
  Julkisten hankintojen paikallisuus (kaupungin omien hankintojen osuminen kaupungin yrittäjille – työllisyysvaikutukset – verotulovaikutukset).

  Katso tilastokuva!