Lisätiedot palveluista

Hankintakonsultointi julkisyhteisölle

Hankintatoimen kehittämisessä tarjoamme seuraavia palveluita:

1. Hankintatoimen strategiat ja kehittämispalvelut

 • arvioinnit ja kehittämiskohteiden selvitykset
 • hankintatoimen ohjauksen kehittäminen
 • hankintaosaamisen kehittäminen
 • toimintamallin jalkauttamisessa avustaminen

2. Hankintojen organisointi kunnassa ja/tai seudullisesti

 • keskitetty hankintatoimi
 • koordinoitu, hajautettu hankintaorganisaatio
 • seudullinen yhteishankintayksikkö

3. Hankintojen paikallisuus, vastuullisuus, innovaatiot>

 • paikallisten hankintojen analyysi
 • hankinnan vastuullisuuden kehittäminen
 • innovaatioiden hankinta

4. Hankintatoimen ja logistiikan tietojärjestelmien valinta

 • järjestelmän tai palvelun määrittely
 • tarjouspyyntöasiakirjat
 • järjestelmällinen kehittäminen

5. Palveluhankinnat

 • kilpailuttamissuunnitelma
 • palvelujen tuotteistaminen
 • tarjouspyyntöasiakirjat
 • sopimusmallit
 • hankintailmoitukset

6. Ulkoistamisprosessit

 • osta-tuota-avusta -analyysit
 • tarjouspyyntöasiakirjat
 • ulkoistamisprosessin hallinta

7. Hankintatoimen koulutus

 • julkishallinnon hankintatoimen koulutus 1-2 pv
 • vastuulliset hankinnat

Logistiikka julkisyhtiölle

Logistiikka julkisyhteisöille:

Logistiikan kehittämisellä saavutetaan hankinnan oheiskustannuksissa reaalisäästöjä ja työn kohdentumista oikeisiin asioihin. Logistinen solmupiste on ratkaisu monelle julkisyhteisölle - se ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että hyödykkeitä pitäisi varastoida.

Logistiikan kehittämisessä tarjoamme seuraavia palveluita:

1. Logistiikan organisointi

 • tavara- ja postikuljetusten organisointi
 • varastojen organisointi
 • yhden kunnan tai seudun laajuudella

2. Logististen prosessien kehittäminen

 • materiaalin ohjaaminen toimittajalta loppukäyttäjille
 • materiaalinohjauksen oikeat ohjausarvot
 • tilaus-vastaanotto-laskunkäsittelyprosessien kehittäminen
 • varasto-kuljetusprosessien kehittäminen

3. Henkilö- ja tavarakuljetusten kehittäminen

 • kokonaissuunnittelu
 • matkapalvelukeskuksen arviointi
 • tarjouspyyntöaineistot
 • tavoitekustannukset
 • kestävän kehityksen huomioonottaminen kuljetuspalveluissa

4.. Uudisrakennusten tai saneerauskohteiden logistiikkasuunnittelu

 • varaston, kuljetusorganisaation ja käyttöpisteen tilat ja kalusteet
 • varastotilantarpeen laskenta

Terveydenhuollon logistiikka

Terveydenhuollon logistiikassa tarjoamme seuraavia palveluita:

1. Sairaaloiden logistiikan kehittäminen

 • nykyisten logististen prosessien kartoitus toimittajilta hoitotilanteeseen asti, kustannusanalyysi, logistiikkaan kuluvan työajan analyysi
 • uusien prosessien kehittäminen ja hyötylaskelmien laatiminen
 • uusien toimintatapojen käyttöönotto

Esimerkkejä

 • logististen prosessien analyysi ja kehittäminen
 • välinehuollon kehittäminen maakuntaorganisaatiossa
 • tekstiilihuollon kehittäminen
 • logistiikan analysointi ruotsalaisen Landstingetin kolmessa sairaalassa
 • terveyskeskussairaalan logistiikkakeskuksen suunnittelu ja organisointi

2. Sairaaloiden uudisrakennusten ja saneerausten suunnittelu

 • keskitetyn logistiikan yksiköiden tilantarpeen laskenta
 • uuden keskussairaalan logistiikan suunnittelu
 • vuode- ja muiden osastojen logistiikkatilojen suunnittelu ja tilatarpeiden laskenta
 • sisäisten kuljetusten suunnittelu

Esimerkkejä

 • keskussairaalan uudisrakennuksen logistiikan suunnittelu