Koulutukset yrityksille

 1. Hankinnan koulutus yrityksille

Tarjoamme yrityksille räätälöityä hankintakoulutusta. Timo Kivistö toimii kouluttajana seuraavissa organisaatioissa:

LOGY ry http://www.logy.fi/koulutus.html

 • materiaalinohjauksen analyysi
 • vastuulliset hankinnat
 • hinta- ja kustannusanalyysi

Timo Kivistö on toiminut vuosina 2009-2015 Kauppalehden Osto- ja logistiikkajohtaminen –käsikirjan päätoimittajana. Aineiston pohjalta voidaan tehdä koulutusta.

Tänä aikana käsikirjassa on julkaistu seuraavat päivitykset (yhteensä noin 900 sivua):

 • Hankinnan määritelmä ja merkitys
 • Palveluiden osto
 • Kustannusanalyysi ja tavoitehinnoittelu oston työkaluina
 • Tuontikaupan maksutavat ja valuuttariskit
 • Ostoon ja logistiikkaan liittyvää lainsäädäntöä
 • Toimituslausekkeet
 • Tavaran kuljetusyksiköt
 • Logistiikan tietotekniikkaa
 • Hankinnan tietojärjestelmiä
 • Hankinta ja tuotekehitys
 • Hankintatoimen mittaaminen
 • Yrityksen yhteiskuntavastuu ja hankinnan rooli
 • Logistiikkakustannukset kysyntä-toimitusketjussa
 • Hankintaosaaminen ja sen kehittäminen
 • Logistiikkaosaaminen
 • Kuljetuspakkaukset
 • Logistinen asiakaspalvelu
 • Valmistavan yrityksen tuotannonohjaus
 • Materiaalinohjaus valmistavassa yrityksessä
 • Lean-tuotantofilosofia
 • Varastonohjaus
 • Sisälogistiikka ja sen tekniset ratkaisut
 • Tilaus-toimitusketjun riskit ja niiden hallinta
 • Kuljetusten ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen
 • Tilaus-toimitusketjun hallinnan strategiat
 • Toimitusketjun läpinäkyvyys
 • Hankintojen kategoriajohtaminen

Timo Kivisto Consulting on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

 • IPSERA, kansainvälinen ostotoiminnan tutkimusyhdistys
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
 • Suomen Sairaalatekniikan yhdistys

Timo Kivistö liittyi IPSERAN jäseneksi ensimmäisenä suomalaisena vuonna 1994. Uusimme omaa osaamistamme osallistumalla säännöllisesti erilaisiin ulkomailla ja kotimaassa järjestettyihin alan seminaareihin.