Swedish & English

Tjänster för offentliga organisationer

Timo Kivisto Consulting Oy grundades år 1994 och erbjuder konsultering till anskaffningsverksamhet, logistik och organisationen ledning.
Anskaffning innehåller alla inköp, som kommer från en utomstående organisation: sådana som skall upphandlas, och sådana som behöver inte upphandlas. Vi erbjuder analyser, men gör också upphandlingar.
Logistiken innehåller lagerhållning, transporter och deras informationssystem.
Sjukhuslogistiken innehåller analysering av 12 olika materialströmmar och vid behov även personströmmar.
För organisations ledning erbjuder vi konsultering för make-or-buy-analys, planering av servicenätverk och ledning av anskaffningsverksamhet.

Services for the public sector

Timo Kivisto Consulting Ltd. is a private consultancy, founded in 1994, specializing in developing logistics and procurement operations for the public sector.
Our spearhead concepts are hospital logistics and 100% spend under control in procurement.