: Socialtjänster

Vi gör olika kostnads- och servicenivåanalyser och utvecklingsplaner på många områden av socialtjänster, till exempel:

  • boendetjänster (för åldringar, handikappade, mentalvårdspatienter och missbrukare)
  • dagvård för barn
  • persontransporter enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen