: Linkkejä

Seuraavilta kotisivuilta saat hyödyllistä lisätietoa julkisista hankinnoista:

FINLEX Valtion säädöstietopankki

ajantasainen lainsäädäntö (mm. hankintalaki) 

 www.finlex.fi

Markkinaoikeus

Markkinaoikeuden päätökset hankinta-asioissa 

 www.oikeus.fi/markkinaoikeus 

Työ- ja elinkeinoministeriö

tietoa julkisista hankinnoista

 www.tem.fi/index.phtml?s=102

Kuntaliitto

julkiset hankinnat -sivusto

 www.kunnat.net/k_etusivu.asp?path=1;161;120419

HILMA ilmoituskanava

hankintailmoitukset

 www.hankintailmoitukset.fi