: Frågor och svar

Vad har ni för kunder inom den offentliga sektorn?

- kommuner med 1 900 - 550 000 invånare
- sjukvårdsdistrikt
- samkommuner inom utbildning
- samkommuner inom primärvård
- statliga verk

Vad har ni för marknadsområden?

Vårt arbetsområde är hela Finland inklusive de svenskspråkiga och tvåspråkiga kommunerna, till vilka vi kan erbjuda våra konsulttjänster på deras modersmål. Dessutom erbjuder vi konsulttjänster i de nordiska länderna och i de länder, där engelska används.

Hur upprätthåller ni era kunskaper?

Vi prenumererar på främst utländsk litteratur med anknytning till inköpsverksamhet och logistik. Dessutom deltar vi varje år i utländska seminarier. Den kanske viktigaste källan till vår yrkesfärdighet är dock de kunduppdrag, där vi gör ingående utredningar av vissa frågor. 

Har ni kapacitet för större uppdrag?

Ja, bl.a. flerkundsprojekten som det finländska trafik- och kommunikationsministeriet har stött tillhör de stora projekt som vi har genomfört helt själv. I ännu större projekt använder vi oss av samarbetspartners, dvs. olika konsulter och leverantörer av informationssystem.

Vad kan ni erbjuda oss?

Det kan du enklast få reda på genom att kontakta Timo Kivistö på tfn +358-9-8811749 eller via e-post timo.kivisto(at)kivistoconsulting.fi