: Kysymyksiä yrityksestämme

Millaisia julkishallinnon asiakkaita teillä on?

- kuntia kokoluokassa 1.900-550.000 asukasta
- sairaanhoitopiirejä
- koulutuskuntayhtymiä
- perusterveydenhuollon kuntayhtymiä
- valtion laitoksia

Onko teillä valtion yksiköitä asiakkaana?

Kyllä. Olemme tehneet työtä valtion sektorilla useita vuosia.

Mitä tarjoatte yksityisille yrityksille?

Tarjoamme yksityisille yrityksille ei-tuotannollisten hankintojen hallintaa ja hankintojen tietotekniikan kehittämiskonsultointia.

Toimitteko vain Etelä-Suomessa?

Ei, toimimme koko Suomen alueella.

Onko teillä pieniä organisaatioita asiakkaina?

Kyllä, pienimmät yksittäiset asiakkaat ovat 13.000 asukkaan kuntia. Seudullisissa projekteissa pienin asiakas on ollut n. 2.000 asukkaan kunta. Yrityksissä pienimmät yksiköt ovat olleet 150 hengen yksikköjä, kuuluen tosin suurempaan konserniin.

Millä markkina-alueilla toimitte?

Toimimme koko Suomessa mukaan lukien ruotsin- ja kaksikieliset kunnat, joille tarjoamme konsultointia heidän omalla äidinkielellään. Lisäksi tarjoamme konsultointia Pohjoismaissa ja englanninkieltä puhuvalle maailmalle.

Betjänar ni på svenska?

Ja, vi kan utföra alla konsultuppdrag och utbildning på svenska.

In which languages can you operate?

We can make reports in Finnish, English and Swedish. Written material can be also in German, French, Dutch, Norwegian, Danish and Russian.

Miten ylläpidätte osaamistanne?

Saamme ulkomaisilta lähteiltämme vuosittain hankintatoimintaan ja logistiikkaan liittyvää kirjallisuutta. Lisäksi osallistumme ulkomaisiin seminaareihin vuosittain. Tärkeimpiä osaamisen lähteitä ovat kuitenkin asiakastyöt ja tutkimukset.

Voitteko toteuttaa suuria toimeksiantoja?

Kyllä, mm. Liikenne- ja viestintäministeriön tukemat moniasiakasprojektit ovat olleet suurimpia projekteja, joita olemme toteuttaneet. Vielä suuremmissa projekteissa käytämme apuna yhteistyökumppaneita - konsultteja ja tietojärjestelmätoimittajia.

Mitä voitte tarjota meille?

Se selviää parhaiten ottamalla yhteyttä Timo Kivistöön, puh 09-8811749 tai sähköpostilla timo.kivisto(at)kivistoconsulting.fi