: Sjukhuslogistik

Det behövs många olika materialflöden I sjukhus. Att ta hand om alla material, transportar och försörjning krävs det mycket personalens arbetstid, både på centrala logistiska enheter (centrallager, apotek, sterilcentral, kök osv.) och på operations- och vårdavdelningar samt mottagningar.

Det är möjligt att sänka logistikens kostnader och minska krävt arbetstid genom at effektivisera de logistiska processerna. Logistik kan även nyorganiseras så, att den största delen av arbetet utförs av hjälppersonal i stället av sköterskor. Så får sköterskor mer tid för det egentliga vårdarbetet.

1. Planering av logistik I existerande sjukhus

 • planering av logistik från leverantörer ända till vårdsituation
 • nyorganisering av logistik på avdelningar

Exempel

 • planering och nyorganisering av logistik i tre centralsjukhus
 • planering och nyorganisering av logistik i två regionalsjukhus
 • planering och organisering av en logistikcentral i ett stadssjukhus

2. Logistikplanering för nybyggen eller saneringar

 • logistiska processer på ett sjukhus
 • utrymmen och lagerinredning, transporter och användningsplatser
 • beräkning av lagerbehov

Exempel:

 • logistikplanering för utbyggnad av ett sjukhus
 • logistikplanering av två vårdavdelningar i samband av sanering
 • planering av verksamhet och utrymmesbehov för ett centrallager

Visste Du detta?

Hur mycket arbetstid tar de logistiska processerna I sjukhus?

T.ex. i ett sjukhus av 500 vårdplatser görs mer än 200 arbetsår i de logistiska processerna. Dryg en tredjedel av detta är sköterskor arbetande på avdelningar. Logistikarbetets årskostnader (alltså utan material) i centralsjukhus ligger kring 20 000 euro per vårdplats.

Vilken nytta kan man uppnå genom utveckling av logistik I sjukhus?

Genom att nyplanera de logistiska processerna effektivt kan man uppnå i goda fall en besparing av 20 % i arbetstid. Då man delar arbetet på nytt så att stödpersonalen företar större delen av logistikuppgifter, får sköterskor mer tid för egentliga vårdarbete.