: Logistik

Genom utveckling av logistik uppnås verkliga besparingar i kringkostnaderna för upphandling och arbetet fokuseras rätt. Varorna behöver en logistisk knutpunkt, men den behöver inte nödvändigtvis vara ett lager.

1. Organisering av logistik

 • organisering av gods- och posttransporter
 • organisering av lagerhållning
Exempel:
 • implementering av regionalt lagerhållningssamarbete
 • utveckling av gods- och posttransporter i en stad
 • analys av distributionstransporter
2. Utveckling av logistiska processer
 • från leverantör till slutanvändare
 • utveckling av processer för order-, mottagnings- och fakturahantering
 • utveckling av processer för lagerhållning och transport
Exempel:
 • utveckling av terminalverksamhet
 • utveckling av logistik på ett apotek
 • analys av processer för order- och fakturahantering