: Upphandling

 1. Strategier för upphandlingsverksamhet och utvecklingstjänster

 • utvärderingar och utredningar av utvecklingsobjekt
 • utveckling av upphandlingsverksamhetsstyrning
 • utveckling av upphandlingskunskap
 • medverkan i introduktion av verksamhetsmodell

Exempel:

 • utveckling av upphandlingsverksamhet i en stad
 • kvalitetsrevision av avtal

2. Organisering av upphandlingar regionalt och i en organisation

 • centraliserad
 • koordinerad

Exempel:

 • utveckling av regionala upphandlingar och logistik
 • analys av en upphandlingsbyrås verksamhet

3. Val av informationssystem för upphandlingsverksamhet och logistik

 • definition av system och tjänster
 • handlingar som behövs för offertförfrågan
 • systematisk utveckling

Exempel:

 • definition av materialadministrationssystem för en stad
 • analys av processer för order- och fakturahantering

4. Inköp av tjänster

 • inköpsplan för leverantörsval
 • produktifiering av tjänster
 • handlingar som behövs för offertförfrågan
 • avtalsmodeller

Exempel:

 • upphandlingsdokument för special sjukvård
 • upphandlingsprocess av fjärrvärme med livscykelmetod
 • offertförfrågan för skolskjutsar
 • offertförfrågan för servicehusverksamhet
 • avtalsförhandlingar med servicehus

5. Processer för outsourcing

 • analyser om köpa gentemot producera
 • handlingar som behövs för offertförfrågan
 • administration av processer för outsourcing

 Exempel:

 • avtalshandlingar för outsourcing av logistik
 • handlingar som behövs för offertförfrågan vid outsourcing av måltids- och städtjänster

6. Utbildning i upphandlingsverksamhet

 • upphandlingsverksamhet inom den offentliga sektorn 1 - 2 dagar