: Tjänster

Upphandlingsverksamheten uppfattas oftast bara som konkurrensutsättning. Verkliga kostnadsbesparingar kan dock uppnås genom att arbeta professionellt redan innan man begär offerter. Under femton år har Timo Kivisto Consulting Oy redan i drygt 150 uppdrag hjälpt olika offentliga förvaltningar att utveckla och förnya sina processer för upphandling och logistik.

Vid upphandlingen skall man planera anskaffningarna som en helhet, ta reda på den verkliga kostnads- och prisnivån samt utveckla processer tillsammans med leverantören. De strategiska utmaningarna för tjänsteproduktion består av egen produktion gentemot inköp av tjänster och utveckling av utbudet. Timo Kivisto Consulting Oy, banbrytare på sitt område, erbjuder dig en tidsbesparing värd att beaktas vid genomförande av projekt - från planering till implementering. Genom utveckling av logistik uppnås verkliga besparingar i tidsanvändning och arbetet kan fördelas rätt.