: Vår verksamhet
Kivisto Consulting Oy har sitt ursprung år 1978, då Timo Kivistö åkte till Sverige för att omsätta sina svenska språkkunskaper i praktiken. Han fick sommarjobb på svenska Postens transportterminal och tog med sig hem både språkkunskaper och grunderna i logistik.

Från och med gymnasietiden hade han studieplatsen klar för sig – Villmanstrands tekniska högskola, avdelningen för industriell ekonomi, där han snabbt inriktade sig på materialadministration.

Tack vare samarbetet mellan Villmanstrands tekniska högskola och Linköpings tekniska högskola kom Timo Kivistö 1984 på nytt till Sverige, som var föregångare inom materialadministration. Han sommarjobbade hos en leverantör av verktyg och maskiner, Luna AB, där hans uppgift var att kontrollera bolagets transporter till Finland.

Det mest naturliga för honom var att göra sitt diplomarbete om Luna AB, eftersom projektet handlade om kostnadsberäkning inom materialadministration, vilket i dag kallas ABC-kalkylering.

Timo Kivistös första arbetsplats var i förpackningsbranschen på Enso-Gutzeit Oy:s fabrik i Lieksa i Finland, där han arbetade som materialchef.

I en liten enhet var det lätt att få en överblick över företagets alla aktiviteter och samtidigt skaffa sig erfarenhet av internationell inköps- och försäljningsverksamhet. När Ahlström köpte upp fabriken, fick han även erfarenhet av arbete som kundservicechef.

Inköpsverksamheten intresserade dock Timo Kivistö mera och han ville avancera vidare i förädlingskedjan. Nästa arbetsgivare blev Oy Alko Ab, där han arbetade på inköpsavdelningen med förpackningsmaterial och koncerninköp.

I Helsingforsregionen fanns även goda möjligheter till föreningsverksamhet och 1990 valdes Timo Kivistö till styrelsen för Finlands materialadministrativa förening (Suomen materiaalitaloudellinen yhdistys), där han deltog i både deras inhemska och internationella verksamhet.

Vid övergången till 90-talet, då IT-boomen var i sin början, medverkade Timo Kivistö i ett IT-företag, Logix Oy, som var inriktat på inköpssystem. Till hans arbetsuppgifter hörde bl.a. konsultation, systemspecifikation, etablering av affärsverksamhet och försäljningskunskap. På detta sätt började Timo Kivistö sin konsultkarriär och 1994 grundade han Timo Kivisto Consulting Oy.

I samband med ett forskningsstipendium från EU genomförde han sina första större utvecklingsprojekt i Holland, vid Eindhovens tekniska högskola. Under 1995 i Eindhoven skapade Timo Kivistö grunden till en processmodell av inköpsverksamhet. Denna modell kom att fungera som ett underlag för utveckling av Timo Kivisto Consulting Oy:s verksamhet och som grund för definition av företagets informationssystem.

Timo Kivisto Consulting Oy:s målsättning är att göra ingående utredningar och tillämpa de teoretiska lösningarna i praktiken för att skapa maximal nytta för sina kunder. Företaget låtit göra fem examensarbeten, vars frukter delas ut till kunderna för att främja deras affärsverksamhet.