: Företag

Timo Kivisto Consulting Ab grundades 1994. Vi är ett privat konsultföretag med inriktning på utveckling av inköpsverksamhet och logistik för företag och den offentliga sektorn.

Förutom konsultation erbjuder vi även utbildning i inköp och logistik till offentliga förvaltningar, som vill effektivisera sin verksamhet, spara kostnader och generera mervärde för sina kunder.