Hankinnan ja logistiikan koulutus

Tarjoamme yrityksille räätälöityä hankinta- ja logistiikkakoulutusta. Timo Kivistö toimii kouluttajana seuraavissa organisaatioissa:

Logy Competence Oy                               www.logy.fi/koulutus/logy_competence/index.php 

 • oston peruskurssi
 • strategisen ostajan työmenetelmät

Markkinointi-instituutti                              www.markinst.fi/Sivut/Etusivu.aspx

 • palvelujen hankinta
 • Vilopa-koulutus (viestintä- ja logistiikkapalveluiden oppisopimuskoulutus)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto           www.lut.fi/fi/lut/Sivut/Default.aspx
 • LUT Executive and Professional Education - hankintatoimen johtaminen
 • julkiset hankinnat
 • hankinnan tietojärjestelmät

 

Timo Kivistö on toiminut vuodesta 2009 alkaen Kauppalehden Osto- ja logistiikkajohtaminen -käsikirjan päätoimittajana.                          www.johtaminen.kauppalehti.fi/toimittajat/operatiivinen/

Tänä aikana käsikirjassa on julkaistu seuraavat päivitykset:

 • Hankinnan määritelmä ja merkitys
 • Palveluiden osto
 • Kustannusanalyysi ja tavoitehinnoittelu oston työkaluina
 • Tuontikaupan maksutavat ja valuuttariskit
 • Ostoon ja logistiikkaan liittyvää lainsäädäntöä
 • Toimituslausekkeet
 • Tavaran kuljetusyksiköt
 • Logistiikan tietotekniikkaa
 • Hankinnan tietojärjestelmiä
 • Hankinta ja tuotekehitys
 • Hankintatoimen mittaaminen
 • Yrityksen yhteiskuntavastuu ja hankinnan rooli
 • Logistiikkakustannukset kysyntä-toimitusketjussa
 • Hankintaosaaminen ja sen kehittäminen
 • Logistiikkaosaaminen
 • Kuljetuspakkaukset
 • Logistinen asiakaspalvelu
 • Valmistavan yrityksen tuotannonohjaus
 • Materiaalinohjaus valmistavassa yrityksessä
 • Lean-tuotantofilosofia
 • Varastonohjaus
 • Sisälogistiikka ja sen tekniset ratkaisut
 • Tilaus-toimitusketjun riskit ja niiden hallinta
 • Kuljetusten ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen
 • Tilaus-toimitusketjun hallinnan strategiat
 • Toimitusketjun läpinäkyvyys
 • Hankintojen kategoriajohtaminen

 

Timo Kivisto Consulting on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

 • National Institute of Governmental Purchasing, NIGP (USA)
 • Institute of Supply Management, ISM (USA)
 • IPSERA, kansainvälinen ostotoiminnan tutkimusyhdistys
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
 • Suomen Sairaalatekniikna yhdistys
Timo Kivistö liittyi IPSERAN jäseneksi ensimmäisenä suomalaisena vuonna 1994. Uusimme omaa osaamistamme osallistumalla säännöllisesti erilaisiin ulkomailla ja kotimaassa järjestettyihin alan seminaareihin.