: Yhteystiedot

  Timo Kivisto Consulting Oy
  www.kivistoconsulting.fi
   
Osoite: Ylistörmä 5 E
  02210 Espoo
   
Puhelin: (09) 881 1749
Telefax: (09) 881 1759
   
   
  Timo Kivistö
Puhelin: (09) 881 1749
Matkapuhelin: 0400 508 907
Sähköposti: timo.kivisto(at)kivistoconsulting.fi
   
   Matti Riuttamäki
Puhelin: (09) 881 1739
Matkapuhelin: 040 740 1086
Sähköposti: matti.riuttamaki(at)kivistoconsulting.fi