: Palvelut julkisyhteisöille

Hankintatoimi mielletään yleensä vain hankintojen kilpailuttamiseksi. Todellisia kustannussäästöjä saadaan jo ennen varsinaista kilpailuttamista kehittämällä ammattimaisesti hankintatoimen prosesseja. Timo Kivisto Consulting Oy on jo kuudentoista vuoden ajan auttanut lähes 200 toimeksiannossa eri julkishallinnon yhteisöjä kehittämään ja uudistamaan hankinnan ja logistiikan prosessejaan.

Hankintatoimen pitäisi pystyä suunnittelemaan hankintoja kokonaisuutena, selvittämään todellinen kustannus- tai hintataso sekä kehittämään prosesseja yhdessä toimittajien kanssa. Palvelutuotannon strategioissa haasteita tuovat oma tuotanto vs. ostopalvelut, alueellinen tarjonta ja tarjonnan kehittäminen. Timo Kivisto Consulting Oy tarjoaa edelläkävijänä merkittävää ajansäästöä hankkeiden läpivientiin – suunnittelusta toteutukseen.
Verkkokaupasta löydät kaikki 50 palvelutuotettamme.