Robottisiivous

Timo Kivisto Consulting Oy osallistui ulkopuolisena asiantuntijana Työsuojelurahaston rahoittamaan tutkimukseen ”Robottisiivouksen kehittämisen moniasiakasprojekti”. Tutkimuksessa olivat mukana Tampereen kaupungin liikelaitos Voimia, liikelaitos Porvoon Tilapalvelut, Hämeenlinnan Tekme Oy sekä Työtehoseura. Liitännäisjäseninä projektiin tulivat mukaan Vaasan Siivouspalvelut ja Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut.

Projektissa haluttiin kokeilla puhtauspalveluissa saatavilla olevaa uutta teknologiaa ja samalla selvittää, onko tarjolla olevien erilaisten siivousrobottien avulla saavutettavissa parannusta siivoustyön tuottavuuteen, sisäilman laatuun tai siivoojien työergonomiaan. Robotteja kokeiltiin useissa erilaisissa julkisissa tiloissa: kouluissa, päiväkodeissa, liikuntatiloissa sekä sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä.

Robotteja voidaan käyttää vain lattiapintojen puhdistukseen. joiden osuus tilojen kokonaissiivouksesta on tyypillisesti 20-50 % tilojen käyttötarkoituksesta riippuen. Tutkimuksen mukaan robottien käyttö vähensi eräässä kohteessa siivoukseen käytettyä kokonaisaikaa 10 %. Tuottavuushyötyä saadaan robottityypistä riippuen 20-100 m2 ja 100-500 m2 kokoisissa kevyesti likaantuneissa tiloissa. Robottien todettiin parantaneen sisäilman laatua, koska ne puhdistavat tehokkaasti myös vaikeasti tavoitettavat kohteet, kuten kalusteiden ja pattereiden alustat. Sisäilman laatua parantaa myös robottien mahdollistama siivoustiheyden nosto. Esimerkiksi aulatilat voidaan puhdistaa vaikkapa kahden tunnin välein ilman, että kustannukset juurikaan nousevat. Robotit korvaavat osan siivoustyöntekijän toistuvista liikkeistä erityisesti moppauksessa, mikä parantaa työergonomiaa. Näin varsinkin, jos siivous voidaan suorittaa kalusteita nostamatta ja siirtämättä.

Tutkimuksen mukaan siivousrobottien käyttöönoton keskeinen edellytys on työn oikea organisointi. Miten siivoojan ja robotin työ käytännössä rytmitetään ja miten robottisiivoukselle löydetään sellainen aikaikkuna, jolloin asiakkaat eivät ole samassa tilassa. Tämä saattaa muuttaa siivoojien työaikajärjestelyjä. Organisoinnista voidaan nostaa esille kysymys, voisiko robotit käynnistää toimipisteen varsinainen henkilöstö tai kiinteistönhoito ohjelmoimalla.